InicioRevista de prensaespiritualidadVictorino Pérez: "A esixencia do celibato non é lícita, produciu máis males...

Victorino Pérez: «A esixencia do celibato non é lícita, produciu máis males que bens na historia da Igrexa»

Publicado en

El Correo Gallego

Victorino Pérez Prieto, doutor en Teoloxía, exerceu 25 anos de párroco ata que foi apartado da Igrexa tras contraer matrimonio. Non está secularizado e pensa que Deus quere que os curas casen e as mulleres se ordenen.


¿Qué o levou a ser sacerdote?
Unha fonda fe relixiosa, marcada progresivamente pola vontade de seguimento de Xesús, mestre, irmán e Señor. Ademais un sentimento de chamada, unha seducción polo traballo pastoral, a nivel relixioso e humano, a paixón pola xustiza dos vellos profetas bíblicos e o compromiso cultural na terra galega.

¿Compartía, daquela, a idea do celibato obrigatorio que defende a Igrexa ou xa tiña as súas dúbidas?

En realidade nunca compartín a condición do celibato obrigatorio que pon a Igrexa para os seus curas. Aceptei esa condición polo que me seducía o servicio ministerial e vivino durante bastantes anos; pero sempre fun moi crítico con él e así o manifestei sempre en público. Nin vin nin vexo lícita esta esixencia; e, a pesar do valor que pode ter e ten nalgúns casos, cada vez estou máis convencido de que produciu na historia da Igrexa máis males que bens.

Cando decidiu casar ¿pensou en deixar a Igrexa?

Nunca. Fun e sigo sendo unha persoa de fondas conviccións relixiosas, particularmente cristiás e sentíndome cura na Igrexa católica. Podía ser doutra confesión cristiá ou doutra relixión, pero o meu camiño relixioso particular é dentro desta Igrexa e así penso seguir.

¿Por que quere seguir nunha Iglexa que nin o acepta nin o entende?

A Igrexa non é propiedade de ninguén. Eu podo ter problemas con algunha xerarquía, pero síntome aceptado nas miñas apostas persoais por unha gran parte desa Igrexa que si comparte o que penso. Particularmente ocorre así coa miña comunidade cristiá, na que vivo e celebro a fe cada semana. Os bispos e o Papa non son os donos da Igrexa; nós tamén somos Igrexa. O Concilio Vaticano II proclamou que a Igrexa non é a xerarquía eclesiástica que a goberna, senón o pobo de Deus, aquela está ao servicio deste, e non ao revés como pensan algúns.

¿Por qué a Igrexa se aferra ó celibato obrigatorio para os sacerdotes?

Por unha cuestión de funcionamento xurídico-patrimonial, unha tradición e uns intereses que veñen de vello pero que non sempre foron así. Hoxe funciona por inercia, irracionalmente, sobre todo pola dificultade de facer un cambio que é reclamado desde hai moitos anos por leigos, curas e mesmo bispos. Durante máis de mil anos a Igrexa católica non tivo como obrigatorio o celibato para os seus curas, ta o Concilio de Trento (s.XVI) no que se impuxo obrigatoriamente para os católicos de rito romano, pois os católicos de rito oriental non teñen esa obriga. Como non a teñen os cristiáns de ningunha das outras confesións.

De poder casar, é seguro que habería máis sacerdotes, pero ¿non cre que moitos deles carecerían da vocación necesaria para exercer este ministerio e so buscarían unha saída profesional?

En realidade, isto xa o están a facer hoxe moitos curas novos, que din descaradamente que isto é so un traballo e que a súa vida privada é só súa. E xa o fixeron desde sempre moitos máis curas; mentres non casen, non saian do armario ou non teñan un escándalo demasiado público, non teñen problema coa xerarquía.

¿Considera que os fieis apoiarían a súa causa se a Igrexa os escoitara?

Eu escoito cada día estes apoios. Se a Igrexa fixera un referendo democrático sobre a obrigatoriedade ou non do celibato –que non o fará– gañaría por maioría que os curas casen, se queren, e atendan dignamente á súa familia. Como creo que acadaría o ‘si’ o dereito das mulleres a por ser ordenadas sacerdotes coma os homes. E con iso gañaría moito a vida da Igrexa na sociedade actual. E o que non é menos importante: creo que isto é o que Deus quere para a Igrexa.

Últimos artículos

El Papa: ¡No más guerra! Detener toda acción que arrastre a Oriente Medio a un conflicto mayor

Vatican News Al final del Regina Caeli, Francisco expresa su dolor y preocupación por los...

Francisco apremia a evitar una «espiral de violencia» en Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel -- José Lorenzo

Religión Digital El Papa pide detener "toda acción que pueda arrastrar a un conflicto bélico...

Abril republicano -- Deme Orte

Enviado a la página web de Redes Cristianas Viene Abril proclamando primaveras al aire la bandera...

Noticias similares

El Papa: ¡No más guerra! Detener toda acción que arrastre a Oriente Medio a un conflicto mayor

Vatican News Al final del Regina Caeli, Francisco expresa su dolor y preocupación por los...

Francisco apremia a evitar una «espiral de violencia» en Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel -- José Lorenzo

Religión Digital El Papa pide detener "toda acción que pueda arrastrar a un conflicto bélico...

Abril republicano -- Deme Orte

Enviado a la página web de Redes Cristianas Viene Abril proclamando primaveras al aire la bandera...