InicioRevista de prensaespiritualidadRepensar a Teoloxía. Arredor do pensamento cristián galego##Montse Dopico

Repensar a Teoloxía. Arredor do pensamento cristián galego -- Montse Dopico

Publicado en

Enviado a la página web de Redes Cristianas

Andrés TORRES QUEIRU-GA, Xosé CHAO REGO e Victorino PÉREZ PRIETO. Non son moitos máis os nomes coñecidos da teoloxía galega malia o desenvolve-mento, nas últimas décadas, dunha producción biblio- gráfica nada desdeñable no seo desta disciplina.
Non sería desatinado agardar, por outra banda, que Galicia fose un dos centros mundiais de pensamento teolóxico,dada a relevancia simbólica de Compostela e do Camiño de Santiago para a cristiandade, alén do peso da Igrexa na conformación da nosa historia e da nosa cultura. Mais non parece, polomomento, ser así. A ausencia da integración da teoloxía na Universidade civil, ao contrario do que ocorre noutros países, pode ser un dos factores que axudan a explicar esta situación.

“En Galicia hai moita xente que fai teoloxía, pero pouca que vive da teoloxía e que poida dedicarse a ela profesionalmente”, salienta o teólogo Xosé Manuel Caamaño, profesor na Uni-versidade de Comillas.

Durante moito tempo reivindicouse, deste xeito, a creación dunha facultade galega de teoloxía, pois, –sinala Victorino Pérez Prieto–, “precisamos un cen- tro teolóxico galego que sexa realmente galego” para superar o,ao seu ver,“pobre” panorama actual.

Malia todo, realizáronse achegas interesantes. O propio Pérez Prieto publicou en Redelibros un artigo no que repasa a literatura relixiosa galega e subliña, alén de nomes tan soados como o de Chao Rego ou Torres Queiru-ga, o traballo de Xulio Andión, Manuel Regal, Xosé Alvilares, Xosé Antón Miguélez,Francisco Carballo e os xa falecidos Manuel Espiña e Miguel Anxo–Araújo ademáis de, en castelán, Julio Lois. Caama-ño cita, pola súa banda, a Alfonso Novo, Pedro Caste-lao –tamén profesor na Pontificia Comillas–, e un bo número de mulleres, como Engracia Vidal, CarmeYebra e Pilar Wirtz.

Aínda que a reflexión teolóxica semella un feito máis individual que colectivo, proxectos como o do colectivo Encrucillada actúan como un importante foro de producción de saber teolóxico. A publicación do mesmo nome, e outras como Irimia ou Lumieira, tamén cumpren a súa función neste sentido. O Instituto Teolóxi-co Compostelán, centro integrado na Universidade Pontificia de Salamanca, imparte estudos superiores en Ciencias Relixiosas, celebra Xornadas de Teolo-xía e conta cun Servizo de Publicacións.

O director da biblioteca e profesor do Instituto Teoló-xico Compostelán Benito Méndez admite que“teólogos galegos hai poucos”, non adicándose case ningún en exclusiva á teoloxía, pois “a maioría somos cregos ou temos outras ocupacións”. Preguntado polos principais

autores da materia en Galicia, cita a Torres Queiru-ga, Chao Rego, Victorino Pérez, Xulio Andión, Gui-llermo Juan Morado, José Antonio Gil, Ramiro Gon-zález Cougil,o bispo de Lugo Alfonso Carrasco, o biblista Xosé Antonio González García e o arquiveiro da Catedral de Santiago e tamén docente no Instituto Teoló-xico Segundo Pérez, ademais de, entre os seglares, Caama-ño e Castelao. Das publica-cións, sinala as revistas ligadas ás dióceses: Lu-censia, Auriensia, Estudios Mindonienses e Composte-llanum.

Parte dos principais debates

dos últimos anos no seo da teoloxía galega poden seguirse, por outra banda, a través da obra de Torres Queiruga e das adhesións e críticas que suscita. Moitas de las están recollidas en Repensar a Teoloxía. Recuperar o cristianismo, actas das Xornadas de Teoloxía organizadas por Encrucillada no 2010.O noso teólogo máis internacional despois de Amor Ruibal condensou ademais en Alguén así é o Deus en que eu creo (Galaxia, 2012),boa parte das súas teses.Unha das fundamentais é “romper a imaxe do Deus xusticieiro e castigador, do Moloch opre-sor que a tantas persoas lles apagou a alegría da vida”.

Na idea de Deus como amor e na necesidade de procurar o diálogo inter e intrarelixio-so coinciden Pérez Prieto e Torres Queiruga. Prieto alíñase, porén, con Chao Rego na defensa da oración de petición como necesidade “antropolóxica”, fronte á prevención de Queiruga cara a unha práctica que,ao seu ver, tal como se formula, cuestiona de feito a autono-mía humana, informa a Deus do que xa sabe e tenta convencelo de que impida o mal como se este non fose resultado inevitable da “finitude”do mundo. Maior malestar causaron na Conferencia Episcopal espa-ñola as teses de Queiruga sobre cuestións como a resurrección e a Revelación.

FARO DE VIGO, XOVES, 1 DE NOVEMBRO DE 2012 REPORTAXE

Últimos artículos

«¿Es muy estricta la moral sexual católica? La Iglesia en su moral sexual ha sido muy impositora y castigadora, pero muy poco motivadora» --...

Miradas cristianas "La sexualidad tiene algo de divino y algo de diabólico. Entre el amor...

Vaticano: Que se aplace el proyecto de una Comisión sinodal -- Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Vatican News La Conferencia episcopal de Alemania debería haber aprobado los estatutos para organizar un...

Batzing lamenta que el Vaticano «retrase» las conversaciones con los obispos alemanes sobre el Camino Sinodal

Religión Digital "La sinodalidad no quiere debilitar el episcopado, sino fortalecerlo" El Episcopado alemán abre...

Noticias similares

«¿Es muy estricta la moral sexual católica? La Iglesia en su moral sexual ha sido muy impositora y castigadora, pero muy poco motivadora» --...

Miradas cristianas "La sexualidad tiene algo de divino y algo de diabólico. Entre el amor...

Vaticano: Que se aplace el proyecto de una Comisión sinodal -- Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Vatican News La Conferencia episcopal de Alemania debería haber aprobado los estatutos para organizar un...

Batzing lamenta que el Vaticano «retrase» las conversaciones con los obispos alemanes sobre el Camino Sinodal

Religión Digital "La sinodalidad no quiere debilitar el episcopado, sino fortalecerlo" El Episcopado alemán abre...