InicioRevista de prensaiglesia catolicaEntrañas de misericordia, Comunicado de Mulleres Critiás Galegas Exeria##Asoc. Mulleres Cristiás Galegas...

Entrañas de misericordia, Comunicado de Mulleres Critiás Galegas Exeria -- Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria

Publicado en

Enviado a la página web de Redes Cristianas

O 28 de decembro, co gallo da festa das Santa Inocentes, a Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria envía o presente documento, Entranas de Misericordia, aos medios de comunicación, difúndeo en redes social e envíallo aos responsables das dioceses galegas para chamar a súa atención sobre aspectos que vemos con preocupación na nosa Igrexa galega a raíz das declaracións de Francisco Rafael Gómez Canoura, párroco de Zas.

Estas declaracións non son un feito illado, senón que se están convertendo nun modo de relación entre as persoas ordenadas e as laicas, unha relación instalada na condescendencia e a infravaloración. As Mulleres Cristiás Galegas Exeria vemos con preocupación como, co paso do tempo, esta forma de relación non cambia pois a formación dos mozos que se preparan para o sacerdocio non está acorde aos tempos nos que vivimos nin en sintonía coa Igrexa en saída que propón o Papa Francisco. Unha proba disto é que na diocese de Santiago de Compostela, no mes de marzo, os seminaristas maiores que se forman para o sacerdocio asistiron a exercicios espirituais dirixidos por Mons. Rouco Varela (http://www.pastoralsantiago.org/finalizaron-los-ejercicios-espirituales-de-los-seminaristas-mayores-diocesanos/)

Estes feitos leváronnos a sentar e reflexionar sobre se esta é a Igrexa que queremos e cal é o futuro cara o que queremos avanzar. O froito desas reflexións é este documento que agora publicamos, e que vai apoiado por: Asociación Irimia, Asociación Encrucillada, Col·lectiu de dones en l’Església per la paritat, Dones Creients, Mujeres y Teología de Sevilla, Cabra e Zaragoza, Red Miriam de espiritualidad ignaciana femenina, colectivo Agar e a Comunidade Cristiá Torrero III de Zaragoza.

No noso horizonte está a procura dunha mellor Igrexa Galega na que se actualice e humanice a formación dos sacerdotes e se valore e fomente a responsabilidade dos laicos, nomeadamente das mulleres. Queremos que a Igrexa deixe de ser o tobo no que se agochen o odio, a intolerancia, a inxustiza e o desamor e que se aprecie e valore como merece a cultura galega.

A nosa Igrexa está falta de misericordia.

Urxe mudar os corazóns de pedra por corazóns de carne!

Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria.

Nadal 2019.

www.exeria.org

mcgexeria@gmail.com

Tfno contacto 676180127 (Marisa)

El 28 de diciembre, con motivo de la fiesta de las Santa Inocentes, la Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria envía el presente documento, Entrañas de Misericordia, a los medios de comunicación, lo difunde en redes sociales y lo envía a los responsables de las diócesis galegas para llamar su atención sobre aspectos que vemos con preocupación en nuestra Iglesia gallega a raíz de las declaraciones de Francisco Rafael Gómez Canoura, párroco de Zas.

Estas declaraciones no son un hecho aislado, sino que se están convirtiendo en un modo de relación entre las personas ordenadas y las laicas, una relación instalada en la condescendencia y la infravaloración. Las Mulleres Cristiás Galegas Exeria vemos con preocupación como, con el paso del tiempo, esta forma de relación no cambia pues la formación de los jóvenes que se preparan para el sacerdocio no es acorde a los tiempos en los que vivimos ni está en sintonía con la Iglesia en salida que propone el Papa Francisco. Una prueba de esto es que en la diócesis de Santiago de Compostela, en el mes de marzo, los seminaristas mayores que se forman para el sacerdocio asistieron a ejercicios espirituales dirigidos por Mons. Rouco Varela (http://www.pastoralsantiago.org/finalizaron-los-ejercicios-espirituales-de-los-seminaristas-mayores-diocesanos/)

Estos hechos nos llevaron a sentarnos y reflexionar sobre si esta es la Iglesia que queremos y cual es el futuro hacia el que queremos avanzar. El fruto de esas reflexiones es este documento que ahora publicamos, y que tiene el apoyo de: Asociación Irimia, Asociación Encrucillada, Col·lectiu de dones en l’Església per la paritat, Dones Creients, Mujeres y Teología de Sevilla, Cabra y Zaragoza, Red Miriam de espiritualidad ignaciana femenina, colectivo Agar y la Comunidad Cristiana Torrero III de Zaragoza.

En nuestro horizonte está el deseo de una mejor Iglesia Galega en la que se actualice y humanice la formación de los sacerdotes y se valore y fomente la responsabilidad dos laicos, sobre todo de las mujeres. Queremos que la Iglesia deje de ser la madriguera en la que se escondan el odio, la intolerancia, la injusticia y el desamor y que se aprecie y valore como merece la cultura gallega.

Nuestra Iglesia está falta de misericordia.

Urge cambiar los corazones de piedra por corazones de carne!

Navidad 2019.

Últimos artículos

Sombras episcopales sobre la pederastia -- Editorial de El País

el país El informe de los obispos sobre los casos de abusos sexuales en la...

La Revuelta de Mujeres vuelve a las calles: 26 diócesis acogen actos por el 8-M

Religión Digital Desde que diera sus primeros pasos en 2020, la iniciativa vive "un proceso...

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia vuelve a las calles para reclamar igualdad -- Sol Demaría

Alandar El próximo domingo 3 de marzo a las 12:00 horas, la Revuelta de Mujeres...

Noticias similares

Sombras episcopales sobre la pederastia -- Editorial de El País

el país El informe de los obispos sobre los casos de abusos sexuales en la...

La Revuelta de Mujeres vuelve a las calles: 26 diócesis acogen actos por el 8-M

Religión Digital Desde que diera sus primeros pasos en 2020, la iniciativa vive "un proceso...

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia vuelve a las calles para reclamar igualdad -- Sol Demaría

Alandar El próximo domingo 3 de marzo a las 12:00 horas, la Revuelta de Mujeres...