InicioRevista de prensatemas socialesRed Eléctrica ordena a les nuclears baixar potència davant la baixa demanda.

Red Eléctrica ordena a les nuclears baixar potència davant la baixa demanda.

Publicado en

Enviado a la página web de Redes Cristianas

El fort vent, la pluja i la baixa demanda d’electricitat registrada els dies festius de Setmana Santa, han fet necessari que Red Eléctrica ordeni a les centrals nuclears baixar potència en 1.000 MW, tot i tenir la meitat del parc eòlic aturat. La incorporació cada vegada més de les energies renovables al mix elèctric és un fet positiu, però les centrals nuclears, inflexibles en la seva adequació a la demanda, no són capaces de servir de suport a les energies netes.

L’Estat Espanyol va ser un referent mundial en l’ implantació de les renovables fins que l’inadequat sistema elèctric espanyol i les pressions de les elèctriques van portar al govern a paralitzar el seu desenvolupament. Malgrat això i com pronosticaven multitud d’organitzacions que defensaven la necessitat de canviar de model energètic, el dèficit de tarifa segueix creixent i el sistema és incapaç d’assumir d’una manera coherent situacions com les d’aquests dies.

La sobreoferta d’electricitat en el mercat diari a preu zero (les nuclears i el règim especial) han fet que durant diversos dies l’electricitat s’hagi regalat i el preu de pool hagi estat de zero euros la majoria de les hores, a més de fer necessari desconnectar la meitat dels aerogeneradors deixant d’aprofitar el vent. Aquests fets es produeixen cada vegada amb més freqüència a causa de la incorporació de renovables al sistema, la caiguda de la demanda d’electricitat i l’excessiva potència nuclear que altera de forma considerable l’equilibri del sistema. .

La novetat d’aquests dies és que REE (Red Eléctrica de España) hagi ordenat a les fins ara intocables centrals nuclears que a partir del divendres 29 al migdia baixessin la seva potència d’una mica més de 1.000 MW a uns 800 MW, excepte a Ascó I i II. En total, 1.000 MW de reducció de potència per no provocar una sobregeneració d’electricitat que hauria suposat descompensacions en les línies. Ni l’exportació d’electricitat, ni el funcionament sota mínims de les tèrmiques de carbó i cicle combinat, ni la desconnexió de la meitat del parc eòlic han estat suficients per compensar la insostenibilitat d’un sistema elèctric amb baixa demanda peninsular.

El perniciós del sistema elèctric tal com està configurat, és que aquests fets es puguin veure com un fet negatiu, quan el desitjable és que la demanda baixi gràcies a mesures d’estalvi i eficiència i que hi hagi cada vegada més renovables en el sistema. Segons els últims informes de REE el primer trimestre de 2013 l’eòlica va ser la primera font energètica en el mix, la demanda ha baixat un 3’7% respecte al mateix període de l’any passat , i el 2012 es va consumir el 1’2 % menys d’electricitat que al 2011, encara que les emissions de CO2 es van incrementar en un 11% fins els 81 milions de tones, a causa de la crema de carbó .

Necessitem urgentment un nou model energètic i un sistema elèctric totalment regenerat, que sigui transparent i participatiu, fomenti l’estalvi i l’eficiència, i tingui cada vegada més gran aportació d’energies renovables. Un sistema que fomenti l’autoconsum, la generació distribuïda, i la gestió intel·ligent de la demanda, respectuós amb el medi ambient, i beneficiós per a la societat, en lloc d’un sistema que només beneficia el oligopoli elèctric i que és incapaç de lluitar contra el canvi climàtic i promoure una cultura d’estalvi i eficiència.
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

(1) REE, 27/3/2013, http://www.ree.es/sala_prensa/web/notas_detalle.aspx?id_nota=337
(2) REE, 21/12/2012, “El sistema eléctrico español. Avance del informe 2012”

[cast]
La Semana Santa demuestra que al sistema eléctrico le sobra energía nuclear
Red Eléctrica ordena a las nucleares bajar potencia ante la baja demanda
El fuerte viento, la lluvia y la baja demanda de electricidad registrada los días festivos de Semana Santa, han hecho necesario a Red Eléctrica ordenar a las centrales nucleares bajar potencia en 1.000 MW, pese a tener la mitad del parque eólico parado. La incorporación cada vez en mayor medida de las energías renovables al mix eléctrico es un hecho positivo, pero las centrales nucleares, inflexibles en su adecuación a la demanda, son incapaces de servir de apoyo a las energías limpias.
El estado español fue un referente mundial en implantación de renovables hasta que el inadecuado sistema eléctrico español y las presiones de las eléctricas llevaron al gobierno a paralizar su desarrollo. Pese a ello, y como ya pronosticaban multitud de organizaciones que defendían la necesidad de cambiar de modelo energético, el déficit de tarifa sigue creciendo y el sistema es incapaz de asumir de una forma coherente situaciones como las de estos días.

La sobreoferta de electricidad en el mercado diario a precio cero (las nucleares y el régimen especial) han hecho que durante varios días la electricidad se haya regalado y el precio de pool haya sido de cero euros la mayoría de las horas, además de hacer necesario desconectar la mitad de los aerogeneradores dejando pasar el viento. Estos hechos se producen cada vez con mayor frecuencia debido a la incorporación de renovables al sistema, la caída de la demanda de electricidad desde 2008 y la excesiva potencia nuclear.

Lo novedoso de estos días es que REE (Red Eléctrica de España) haya ordenado a las hasta ahora intocables centrales nucleares que a partir del viernes 29 a mediodía bajaran su potencia de algo más de 1.000 MW a unos 800 MW, excepto a Ascó I y II. En total, 1.000 MW de reducción de potencia para no provocar una sobregeneracíon de electricidad que habría supuesto descompensaciones en las líneas. Ni la exportación de electricidad, ni el funcionamiento bajo mínimos de las térmicas de carbón y ciclo combinado, ni la desconexión de la mitad del parque eólico han sido suficientes para compensar la baja demanda peninsular.

Lo pernicioso del sistema eléctrico tal y como está configurado es que estos hechos se puedan ver como algo nocivo, cuando lo deseable es que la demanda descienda gracias a medidas de ahorro y eficiencia y que haya cada vez más renovables en el sistema. Según los últimos informes de REE el primer trimestre de 2013 la eólica fue la primera fuente energética en el mix, la demanda descendió un 3’7% respecto al mismo periodo del año pasado[1], y en 2012 se consumió el 1’2% menos de electricidad que en 2011, aunque las emisiones de CO2 se incrementaron en un 11% hasta los 81 millones de toneladas, debido a la quema de carbón[2].

Necesitamos urgentemente un nuevo modelo energético y un sistema eléctrico totalmente regenerado, que sea transparente y participativo, fomente el ahorro y la eficiencia, y tenga cada vez mayor presencia de energías renovables. Un sistema que fomente el autoconsumo, la generación distribuida, y la gestión inteligente de la demanda, respetuoso con el medio ambiente, y beneficioso para la sociedad, en lugar de un sistema que sólo beneficia al oligopolio eléctrico, que endeuda cada vez más a los consumidores, y que es incapaz de luchar contra el cambio climático y promover una cultura de ahorro y eficiencia.

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
(1) REE, 27/3/2013, http://www.ree.es/sala_prensa/web/notas_detalle.aspx?id_nota=337
(2) REE, 21/12/2012, “El sistema eléctrico español. Avance del informe 2012”

Últimos artículos

El Papa pregunta: ¿hemos hablado de nuestro encuentro con Jesús con alguien? -- Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

Vatican News Este III Domingo de Pascua, antes de rezar el Regina Caeli, el Pontífice...

María Magdalena -- Juan José Tamayo, teólogo

Enviado a la página web de Redes Cristianas Fuente: Amerindia Recuperar el cristianismo igualitario de María...

Comenzaron las reuniones de abril del C9 en el Vaticano

Vatican News Comenzó hoy la sesión de los trabajos del Consejo de los cardenales ante...

Noticias similares

El Papa pregunta: ¿hemos hablado de nuestro encuentro con Jesús con alguien? -- Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

Vatican News Este III Domingo de Pascua, antes de rezar el Regina Caeli, el Pontífice...

María Magdalena -- Juan José Tamayo, teólogo

Enviado a la página web de Redes Cristianas Fuente: Amerindia Recuperar el cristianismo igualitario de María...

Comenzaron las reuniones de abril del C9 en el Vaticano

Vatican News Comenzó hoy la sesión de los trabajos del Consejo de los cardenales ante...