InicioRevista de prensatemas socialesInterculturalidade, desafío para unha cultura de paz##Victorino Pérez Prieto

Interculturalidade, desafío para unha cultura de paz -- Victorino Pérez Prieto

Publicado en

Enviado a la página web de Redes Cristianas

Sermos Galiza, 11 xaneiro 2013
“Temos que desarmar as nosas respectivas culturas ao mesmo tempo (e incluso antes) que procedemos á supresión das armas… Sen o recoñecemento da interculturalidade non hai paz posible no mundo” (R. Panikkar, “Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica”, Barcelona 2007).

Vendo a realidade social mundial no convulso panorama actual mundial que presentaba Ignacio Ramonet nun dos seus últimos artigos, resulta evidente que, ademais dos problemas económicos, sociais e políticos, unha das fontes de violencia e, polo tanto unha das dificultades fundamentais para unha cultura de paz hoxe está nos conflitos culturais e relixiosos. As sociedades de comezos deste terceiro milenio estanse a configurar como sociedades multiculturais, multiétnicas e multirrelixiosas. O fenómeno crecente da inmigración está a introducir máis diversidade étnica, variabilidade lingüística, riqueza cultural e complexidade demográfica; pero tamén máis conflitividade nas relacións humanas, políticas, económico-laborales e mesmo ideolóxicas. A variedade de formas de entender a vida aportada polos inmigrantes cuestiona, para ben e para mal, os principios que inspiran a organización social e política dos estados democráticos. A isto compre sumar a multiculturalidade interna aos Estados plurinacionais que pretenden ser estados-nación, a pesar das comunidades históricas con marcadas diferenzas lingüísticas, culturais verbo deses Estados “nacionais”. Comunidades, a maior parte das veces, silenciadas por políticas represivas e monoculturais dos gobernos centrais, como acontece na Galiza.

Certamente, na orixe destes conflitos mundiais non hai só unha razón relixiosa. A paz da humanidade depende de ir solucionando a inxustiza que sume a grandes masas de seres humanos na explotación e a miseria; pero depende tamén da paz entre as culturas e as relixións.

Algúns, con moito eco nos medios, pensan que a solución destes conflictos está en que a cultura que representa a civilización ilustrada, científico-técnica e democrática europea-occidental, se impoña en todo o mundo; e que desaparezan as relixións, que son só fonte de conflito pola súa irracionalidade e a súa falsidade… Pero moitos máis pensamos que a solución dos conflitos non está en acabar coas culturas diferentes, nin en eliminar as relixións como presuntos redutos do pasado; non está en facer unha macrocultura única -unha civilización única: a occidental-, un pensamento único no que todos pensen e actúen de modo semellante, con pequenas diferenzas “dentro dun orden”. Senón que a solución está, máis ben, nunha auténtica interculturalidade e unha verdadeira interrelixiosidade, que se necesitan mutuamente. A interrelixiosidade supón unha axuda indispensable para ver que a salvación non ven nunca dunha única relixión; nin sequera dunha relixión laica con crentes afervoados nunha iluminada razón… E a interculturalidade resulta indispensable para no caer nunha visión monolítica fanática e bárbara da realidade.

Raimon Panikkar di sabiamente: “Querer instaurar un pensamiento único ou unha civilización única é un pecado de lesa humanidade, que se deriva de ter confundido o pensamento coa abstracción”, reducindo a homes e mulleres a unha humanidade ideal abstracta e… marcadamente occidental, que supoñen é a cultura verdadeiramente evolucionada (“Paz e interculturalidad”). E Raúl Fornet-Betancourt titula un magnífico ensaio “Interculturalidad o Barbarie”; onde di que o “defecto cardinal de gran parte da filosofía occidental dominante… é a busca de razóns absolutas e evidencias apodícticas”, que acaban poñéndose “ao servizo da afirmación da liña dominante coas súas certezas absolutas… sobre o real e o humano” (“Interculturalidad o barbarie. Once tesis provisionales para el mejoramiento de las teorías y prácticas de la interculturalidad como alternativa de otra humanidad”). Consonte con Panikkar, para este pensador latinoamericano esta filosofía occidental dominante practica o que chama “liturxia filosófica do abstraccionismo conceptual… de conceptos niveladores do real”, que esquece que no mundo real non existe esa abstracción, senón que está sempre contextualizado en experiencias e coñecementos concretos que fai a xente nas súas vidas diarias, tentando vivir con dignidade, esquece a fraxilidade dos seres humanos viventes e concretos.

A práctica da interculturalidade supón, entón, facer a crítica desa cultura filosófica dominante marcada polo ideal da presunta evidencia e a seguridade absoluta. E supón tamén unha crítica da conciencia persoal, unha autocrítica dos hábitos teóricos e prácticos que garanten as nosas propias evidencias persoais, abríndonos a outras posibilidades de ser e actuar. Cómprenos unha “rebelión contra a Lei da razón absoluta”, que di Fornet-Betancourt. Só así poderán emerxer voces e discursos liberados que fagan posible unha cultura razoada… doutra maneira.

Para esta interculturalidade, cómprenos un diálogo dialogal co outro e a súa cultura, que presupón a superación do que Panikkar chama a “epistemoloxía do cazador”; unha actividade dirixida “á caza de informacións realizada por unha ‘razón instrumental’ separada do resto do ser humano e, sobre todo, do amor”. Porque “traspasar as fronteiras culturais empuñando o fusil da ‘pura’ razón (a sóa razón) é abandonarse a un acto de violencia e de contrabando cultural” (“Paz e interculturalidad”). Fronte a esta filosofía dunha razón incontaminada, o diálogo dialogal panikkariano supón unha razón contaminada pola realidade total do ser humano, pensamento e sentimento, corpo e espírito, en diálogo aberto cos outros (“Paz y desarme cultural”, Madrid 2002). E unha razón dialóxica, máis que dialéctica, en constante apertura ao outro; unha dialóxica que supón a necesidade de desarmar a cultura dominante, en base a auténticas experiencias de diálogo; porque a imposición dun modelo cultural presentado como universal e insubstituíble, afoga esas culturas e xera a incapacidade para a escoita das culturas diferentes que leva ao odio e a guerra. Panikkar vai mesmo alén do rico concepto de inter-culturalidade, para chegar a unha intra-culturalidade, que ven ser un auténtico desafío.

Un desafío necesario porque a crise na que estamos non se vai solucionar só desde a economía, nin sequera da política, a pesares da evidente importancia destas, é unha crise cultural e espiritual que precisa abrir o mundo a perspectivas novas na que o ser humano busque unha liberación que non está nos cartos. O “no só de pan vive o home”, que dicía o Mestre de Nazaret, resulta hoxe máis actual que nunca..

Últimos artículos

La Marea Blanca no se rinde en Madrid con miles de personas en la manifestación contra la gestión de Ayuso -- Fermín Grodira

Público Decenas de miles de personas han recorrido el centro de Madrid por una "sanidad...

Ángelus: Frente al “ya no hay nada que hacer” el Papa nos recuerda que no estamos solos -- Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

Vatican News En el V Domingo de Cuaresma, el Papa Francisco invita a todos aquellos...

Lo que todos ocultan en la destrucción de la Sanidad Pública -- Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad-Estatal

kaosenlared La Sanidad Pública hace aguas en todo el Estado, independientemente de quien gobierne. Desde...

Noticias similares

La Marea Blanca no se rinde en Madrid con miles de personas en la manifestación contra la gestión de Ayuso -- Fermín Grodira

Público Decenas de miles de personas han recorrido el centro de Madrid por una "sanidad...

Ángelus: Frente al “ya no hay nada que hacer” el Papa nos recuerda que no estamos solos -- Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

Vatican News En el V Domingo de Cuaresma, el Papa Francisco invita a todos aquellos...

Lo que todos ocultan en la destrucción de la Sanidad Pública -- Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad-Estatal

kaosenlared La Sanidad Pública hace aguas en todo el Estado, independientemente de quien gobierne. Desde...