InicioRevista de prensatemas socialesEtsipenaren aurka... konpromisoa / Contra desesperanza... compromiso##Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria

Etsipenaren aurka… konpromisoa / Contra desesperanza… compromiso -- Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria

Publicado en

Sentimenduez mintzatuko ote gara? Aurrez aurre jarriko ditugu zureak, nireak, beraienak? Une honetan, ateak irekiko dizkiegu guzti horiei? Halakoen esku utziko ote ditugu gure jardunen nondik norakoak?

Orain dela hilabete batzuk, arazoaren hari artean korapilatuta dauden guztiek elkar hartuta gatazkaren irtenbidea azken urratsetan zela ikusten genuen arren, dena hankaz gora joan da, eta egun hauetan berriro agertu zaizkigu justifikatu ezinezko indarkeriak gure Herrian, gure ondoan, erarik gordinenean:
etengabeko atxiloketak (100dik gora udatik hona), epaiak eta espetxeratzeak 18/98 eta + makrosumarioan, legez kanpo uzteko mehatxuak, herri eta giza eskubideen urratzeak, torturak, ETAren egintza armatuak, heriotzak,… Guzti horiek hodei beltzak sorrarazi dituzte euskal herritarrok lortu nahi dugun normalizazioaren zeruan.

Uztarpean, zapalduta, zaurituta sentitzen den animalia baten antzera iraulka ageri zaigu gure herria; batzuetan ukazio artean, beste batzuetan aurre eginez, inoizka erasoka eta zenbaitetan bere burua erruduntzat joez… Baina, beldurra areagotu eta segurtasun-egarria indartu baino egiten ez duten instintu mailako berezko jarrera guzti hauek gainditu nahi ditugu; honelakoek ez dute pertsonengan egiatan aldaketa sakonik sortzen; gutxiago, oraindik, justizian, askatasunean eta Euskal Herriaren nahiz munduko beste herri guztien eskubide indibidual eta kolektiboen onarpenean oinarritutako bakera daramaten baliabide izan behar duten egituretan.

Zer esanik ez, gutariko hainbat, errudun, lotsatuta edota triste sentitzen gara. Era berean, parte-hartzaile ere sentitzen gara, axolagabetasunean murgildurik ezer gutxi egiten dugulako guzti hori konpontzeko. Sakoneanez diogu aurre egin nahi bizitzen ari garen arazo handiari; beldur-ikara sortzen digu gure segurtasuna kolokan jar dezakeen edozein jarrerak. Bizitzen ari garen uneari egokiro erantzuteko bideetatik ote gabiltza?

Pertsona batzuk antolatzera eta borrokatzera egiten dute dei. Beste batzuk, legaltasuna eta ezarritako ordena mantentzera. Batzuk “zuzenbidezko estatua” dakarte aurrera, zuzenbideak (legeak) berez justizia balekar bezala (diktadura ere “zuzenbidezko estatua” zen, nonbait). Beste zenbaitek eskura ditugun baliabide guztiak erabiliz erantzutera deitzen gaituzte, ahaztu egiten dutelarik baliabide horiek ezarri nahi den justizian bertan oinarritu behar direla (heriotza, tortura, askatasun indibidualak eta/edo kolektiboak, politikoak zein sozialak, indarkeria bera, era eta maila guztietan… aurreko printzipio horren mende egon behar dute). Edozein indarkeria mota, kutsu politikozko epaiketak, polizia bidezko prozedurak, torturak zein tratu txarrak ez dira inoiz justizia eta bakea sortzeko bide egokiak izan.

Etsipenak eta elkarren aurkako zenbait jarrera indartzeak ezinezkoa egiten dute, bake-bideak sustatuz, elkarbizitza eta pertsonen eta herrien eskubide guztien begirunea ekarriko duen benetako demokrazia gauzatzea.

Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarretako kideok ezin dugu isilik geratu une honetan. Zer itxaroten dugu, baina, abendua ospatzen dugun garai honetan? Zein bide ari gara gertatzen? Egin-eginean ere, halakoak saminez beterik geure egiten ditugun egun hauetan, inoiz baino beharrezkoagoa dugu bakeari bideak irekitzea; hain zuzen ere, irudimenez, bihotz zabaltasunez, eta hauteskunde-garaietako interesak zein indarkeria onartezinak gaindituz, gure herriaren ongizatea nahiz gatazka areagotzearen ondoriorik latzenak pairatzen dituzten pertsonak kontuan izanik jarduteko erabakiak hartzea.

Adiskidetze politiko eta sozialaren bidez, indarkeria mota guztiak etenik, biktima guztiei elkartasuna agertuz, justizia errespetatuz, elkarrizketan eta adierazpen askatasunean inor baztertu gabe jardunez egin dezakegu bakarrik bide etikoetatik bakerantz eta normalizaziorantz.

Hori horrela, honako hauek exijitzen ditugu: 18/98 makrosumarioa berraztertzea, hainbat izan baitira nazioarteko ordezkarien iritziz ere lege-akatsak; auzipetuak askatzea; bakezko baliabideetan iritziak izateko zein elkartu ahal izateko eskubideak erabiltzeagatik espetxeratuak aske uztea; eta horien nahiz gainerako espetxeratu guztien eta euren familiakoen eskubide guztiak errespetatzea.

Kristau Elkarte Herritarreko eta gure herriko kide garen adinean, hainbeste indarkeriaren ondorioak jasaten dutenei elkartasuna agertuz, Jesusen ebanjelioak, berriona txiroei, askatasuna gatibuei eta zapalduei (Lk 4, 18) iragartzen digun bidetik justizian oinarritutako bakerako bidea gauzatzeko eskubide guztiak errespetatzea eskatzen dugu. Hain gizatiarra dugun etsipenaren aurrean Nazareteko Jesusen Hitzean eta deian jartzen dugu konfiantza osoa, bertan kartzelatuen, justiziaren gose-egarri direnen, eta bakearen alde dihardutenen aldeko konpromiso argia agertzen baita (Mt 5, 3-10). Konfiantza horrek eraginda konpromisoa hartu, eta dei egiten dugu elkarrizketara, negoziazio politikoari ateak irekitzera, AMNISTIA (kartzelak hutsituz, makrosumarioak baztertuz, oroimen historikoan oinarritutako adiskidetzea eginez…) exijitzera.

Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarrak
2007ko abendua

*************************************************

CONTRA DESESPERANZA …COMPROMISO

¿Hablamos de sentimientos? ¿Ponemos sobre la mesa los tuyos, los míos, y los suyos? A día de hoy, ¿damos rienda suelta a todos ellos?, ¿dejamos que ellos marquen las pautas de actuación?

A pesar de haber vislumbrado hace unos meses que el proceso de resolución del conflicto podía encaminarse hacia un final acordado por todos los implicados, todo se ha hecho añicos y estos días la injustificable espiral de la violencia vuelve a aparecer en nuestro Pueblo, a nuestro lado, en toda su crudeza: detenciones masivas (más de 100 desde el verano), sentencias y encarcelamientos en los macrosumarios 18/98 y +, amenazas de ilegalizaciones, represiones y conculcación continua de derechos cívicos y sociales, torturas, acciones armadas de ETA, muertes, …oscurecen el horizonte de la normalización política que la ciudadanía vasca reclama.

Vemos un Pueblo sojuzgado, pisoteado, que se revuelve como animal herido,unas veces renunciando, otras haciendo frente, unas atacando, otras culpabilizándose…Pero queremos ir más allá de estas reacciones casi instintivas … o desesperadas, que no provocan cambio profundo alguno en las personas individuales, si no es en reforzar todavía más el miedo y la búsqueda de seguridad y, mucho menos, que conlleven a un cambio profundo en las estructuras que nos encaminen a una auténtica paz basada en la justicia, en la libertad y en el reconocimiento de todos los derechos individuales y colectivos de Euskal Herria y de todos los pueblos del mundo.

Sin duda, mucha gente sentimos una extraña sensación de culpa, vergüenza y tristeza. Sentimos además, una especie de complicidad por nuestra indiferencia y nuestra incapacidad de reacción. En el fondo, no queremos saber nada de encarar una solución justa al gran problema que estamos viviendo y nos da pánico cualquier postura que ponga en cuestión nuestra seguridad. ¿Estamos a la altura del momento que nos toca vivir?

Hay personas que llaman a organizarse y pelear. Otras, a mantener la legalidad y el orden establecido. Unas apelan al “estado de derecho”, como si derecho (leyes) equivaliese a justicia (con la dictadura también era un “estado de derecho”). Otras, a responder con cualquier medio que se tenga al alcance, olvidando que hay que procurar que los medios a utilizar tienen que tender a llevar en sí mismos la justicia que se pretende (la muerte, la tortura, la conculcación de libertades individuales y/o colectivas, políticas y sociales, la violencia en sus diversas formas e intensidades, …, deben someterse a la lupa del principio anterior). Ningún tipo de violencia, ni los juicios de talante político, ni los procedimientos exclusivamente policiales, ni la torturas y malos tratos son caminos de justicia y de paz.

El pesimismo y agravamiento de posturas enfrentadas agarrotan la práctica de una auténtica democracia que, por vías pacíficas, abra perspectivas de convivencia y de respeto a todos los derechos de personas y de pueblos.

Las Comunidades Cristianas Populares (CCP) de Euskal Herria no podemos permanecer calladas en este momento. En esta época en la que celebramos el Adviento, ¿qué esperamos? ¿qué camino estamos preparando? Precisamente ahora y en estos días de dolor, que compartimos solidariamente, se hace más urgente que nunca abrir caminos a la paz, con creatividad, con amplitud de miras, con decisiones que, superando intereses electoralistas y suprimiendo violencias inadmisibles, actúen mirando el bien común de nuestro pueblo y de quienes más sufren el recrudecimiento del conflicto.

Sólo por la vía de la concordia política y social, con el cese de toda violencia, con la solidaridad con todas las víctimas, con el respeto a la justicia, en el diálogo y libertad de expresión y participación sin exclusiones, podemos caminar por las sendas éticas hacia la paz y normalización.

Por ello exigimos la revisión del macrosumario 18/98, dadas sus múltiples irregularidades internacionalmente denunciadas, la libertad de los encausados, así como la de los encarcelados por ejercer su derecho de opinión y asociación con medios pacíficos, y el respeto de todos su derechos así como los de todos los presos y presas y de sus familiares.

Como CCP y miembros de nuestro pueblo, desde nuestra solidaridad con quienes sufren las consecuencias de tantas violencias, abogamos por el respeto de todos los derechos humanos como una vía para la paz desde la justicia que el evangelio de Jesús nos anuncia, proclamando la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos y oprimidos (Lc 4,18). Frente a una desesperanza tan humana, nos fiamos de la Palabra y la llamada de Jesús de Nazaret y de su compromiso con quien sufre, con quien está en la cárcel, con quien tiene hambre y sed de justicia, con quien trabaja por la paz (Mt 5, 3-10). Desde esa confianza, nos comprometemos y hacemos un llamamiento al diálogo, a retomar la negociación política, a exigir la AMNISTIA (vaciado de cárceles, supresión de macrosumarios, reconciliación desde la memoria histórica, …)

Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria

Diciembre de 2007

Últimos artículos

Los obispos españoles evitan referirse a la decisión de no actuar contra el cura de Málaga acusado de violación -- Jesús Bastante

eldiario “No vamos a hacer ninguna valoración”, señala el portavoz de la Conferencia Episcopal, César...

Verde, Roja, Violeta -- Rafael Díaz-Salazar

BAF Fuente: El Viejo Topo Entrevista a cargo de Salvador López Arnal Construir una...

El Sínodo, historia y rostro de una institución -- Giacomo Costa

Vatican News El Osservatore Romano ha publicado un artículo sobre la evolución de la Asamblea...

Noticias similares

Los obispos españoles evitan referirse a la decisión de no actuar contra el cura de Málaga acusado de violación -- Jesús Bastante

eldiario “No vamos a hacer ninguna valoración”, señala el portavoz de la Conferencia Episcopal, César...

Verde, Roja, Violeta -- Rafael Díaz-Salazar

BAF Fuente: El Viejo Topo Entrevista a cargo de Salvador López Arnal Construir una...

El Sínodo, historia y rostro de una institución -- Giacomo Costa

Vatican News El Osservatore Romano ha publicado un artículo sobre la evolución de la Asamblea...